Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viawarkocz warkocz
9768 4d2b

clairenovac:

harrypotterconfessions:

It’s Sept 1st y'all!

TODAY’S THE DAY!!!

Reposted fromAmericanlover Americanlover

August 16 2017

-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasweetnothingg sweetnothingg
1880 44ab 500
Reposted fromremeeember remeeember viashakeme shakeme
Nigdy nie płacz przez kogoś, kto nie zapłacze przez Ciebie.
— Gemma Burges – Miłość i chaos w Nowym Jorku
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
7612 8a3f

August 05 2017

6311 fa78 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viashakeme shakeme
Untitled

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
8545 495c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viashakeme shakeme
7924 7fdb 500
1//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaEtien Etien
7379 7c67
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viaEtien Etien
6766 9322
Reposted fromisolation isolation viaEtien Etien

July 19 2017

4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viashakeme shakeme
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
7304 2557
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viakentoquer kentoquer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl