Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

4144 5725 500

everythingfox:

Happy Foxy Tuesday! 🦊🐾

Juniper’s Instagram

Reposted fromhighhopes highhopes viajointskurwysyn jointskurwysyn
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"

July 03 2017

Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Zajmij się tym, co dla Ciebie możliwe, a niemożliwe zostaw Bogu.
Reposted fromupinthesky upinthesky viawarkocz warkocz

June 30 2017

Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne. I szukam Cię w tłumie i czuję, jak gasnę.
— Quebonafide
5078 54dc
Reposted frompesy pesy viasweetnothingg sweetnothingg
7304 2557
3823 e1b7 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaohhh ohhh
6101 b3b0 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaohhh ohhh
9477 9090
Reposted fromSzczurek Szczurek viaohhh ohhh
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakiks kiks

June 21 2017

7305 b5b4
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakentoquer kentoquer
9501 36b2 500
The Black Sea at night - Ivan Aivazovsky, 1879
Różnisz się od reszty więc jesteś aspołeczny
— Bisz-Wilk chodnikowy
Reposted frompastelowe pastelowe viasweetnothingg sweetnothingg
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl