Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

4565 37e2 500

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki

May 20 2017

Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viairmelin irmelin
2573 2ba7
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viairmelin irmelin
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin

May 06 2017

4843 72d2 500

gagarin-smiles-anyway:

Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Russia (dianatuktamysheva)

Reposted fromgraysen graysen viajointskurwysyn jointskurwysyn
2156 6f1a
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaohhh ohhh
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaoxygenium oxygenium
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoxygenium oxygenium
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia
w sumie wszystko jedno... jeśli jesteśmy pisani,  to drogi kiedyś się przetną
— 2sty
Reposted frommefir mefir viaoxygenium oxygenium
2092 3d04
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
9044 0e21
Reposted fromonlywhite onlywhite viacheersbaby cheersbaby
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viairmelin irmelin
0531 59c9
Reposted frommartynkowa martynkowa viacheersbaby cheersbaby

April 13 2017

2337 e4ea
Reposted fromflowetryy flowetryy viaRedPenny RedPenny

April 10 2017

2850 81d2
Reposted fromtfu tfu viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl