Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

8153 5b6c
Reposted frompeper peper viasweetnothingg sweetnothingg
2447 7aa3 500
Reposted from0 0 viajointskurwysyn jointskurwysyn
8978 f3cc
Reposted fromSombra Sombra viajointskurwysyn jointskurwysyn
7567 df12 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianawrocka nawrocka

September 22 2017

0385 d2de 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viashakeme shakeme

September 10 2017

7774 31a4
Reposted fromparkaboy parkaboy viasweetnothingg sweetnothingg
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viasweetnothingg sweetnothingg
Reposted frommeren meren viasweetnothingg sweetnothingg
Kiwaliśmy sobie głowami i mówiliśmy "cześć". To wszystko. Zdarza się. Przyjaciele przychodzą i odchodzą, jak kelnerzy w restauracjach
— Stephen King "Ciało"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaEtien Etien

September 01 2017

6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
Reposted fromintotheblack intotheblack viawarkocz warkocz
Reposted frommrautyna mrautyna viawarkocz warkocz
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viawarkocz warkocz
9768 4d2b

clairenovac:

harrypotterconfessions:

It’s Sept 1st y'all!

TODAY’S THE DAY!!!

Reposted fromAmericanlover Americanlover

August 16 2017

-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl